Wholeschool Portal | Home 18 March 2019


2018-2019

Attention!! Please click on 'Blogs' to see what your child's class has been doing so far this term !

Parents please note : if your child has a nut allergy please contact the office on 0499522992 as soon as possible. Please also inform the class teacher.
  

 

 

 Gaelbhratach
   


Gaelbhratach 
Blog********************


Bliain na Scoile

2017 - 2018


***********************

********************


Bliain na Scoile

2016 - 2017


****************************************************************************
  I mbliana, táimid ag glacadh páirt i ‘Gaelbhratach’,

Scéim Phíolótach do na Bunscoileanna.

This year 2013/2014, our school is participating in an

Irish Flag Award Pilot Scheme for Primary Schools.

Go data;

-      Bhí cruinniú ag na múinteoirí go léir le chéile chun an scéim nua a phlé agus a eagrú. Ansin thugamar gach eolas do pháistí na scoile faoin Bhrat.

-      Tá Coiste bunaithe againn.

-      Phiocamar na spriocanna don bhliain agus faoi láthair táimid ag cur chun cinn an chead sprioc.

-      Táimid ag obair freisin ar Cód Gaelbhratach.

An Fhís

The Vision

       Go gcothófar meas ar an nGaeilge sa scoil iomlán

To foster respect for the Irish language throughout the school

 
·       Go múinfear Gaeilge trí mheán na Gaeilge

To teach the Irish language through the medium of Irish

 ·       Go mbainfear leas as Curaclam na Bunscoile chun Comhrá Gaeilge a fhreastalaíonn ar riachtanais na bpáistí a mhúineadh

To use the Primary School Curriculum to teach conversational Irish that serves the needs of the children

 ·       Go gcuirfear ar chumas na bpáistí an Ghaeilge a fhoghlaimíonn siad a labhairt go spontáineach eatarthu féin, le pobal na scoile agus lasmuigh den scoil.

To enable the children to spontaneously use the Irish language they learn in order to communicate with each other, within the school community and with the wider community outside


Páistí na scoile ag ceiluíradh ár gcultúr traidisiúnta le “seisúin” gach Aoine.

  

  Rang 3 agus Rang 4 ag cumadh "scéal Ghairid" as Gaeilge

 Rang 2 agus Rang 3 ‘Am Léitheoireachta’

 Rang 1
 

Léigh said an 'Leabhar Mór Buí'
le Treasa Ni Alpin


Ansin shocraigh said ar "Leabhar Beag" a scríobh iad féin.

 
Tá na Naíonáin Shinsearacha ag imirt “Biongo”, bunaithe ar an téama Éadaí.  


  

'Seo é an dath dearg!'
Tá na Naíonáin Shoisearacha ag foghlaim na dathanna.

 

Rith.ie

Páistí, múinteoirí agus tuismitheoirí ón scoil ag baint spórt agus spraoi as ‘Rith tríd sráideanna an Chabhán´

 

 

Ceolchoirm 

Ghlac páistí uile na scoile páirt san ‘Ceolchoirm Bliaintiúla’ i rith Seachtaine na Gaeilge.
Bhí ceol, amhráin, damhsa, dramaíochta agus fiú
‘Seo Faisean’ againn.
Bhí slua mór tuismitheoirí agus cairde í láthair.
Bhain gach duine taitneamh as.
 Tráth na gCeist

Le linn Seachtaine na Gaeilge bhí Tráth na gCeist againn
 ó Rang a hAon go dtí Rang a sé,
le duaiseanna do na buaiteoirí. 


Treasa Ní Alpin - Údar agus Scéalaí

Thug Treasa cuairt ar an scoil le linn Seachtaine na Gaeilge. Léigh sí leabhair agus d’inis sí scéalta do na páistí.

Bhronn sí gradam ar na páistí don sár-iarracht atá a dhéanamh acu chun and Gaeilge a úsáid agus a spreagadh gach lá.

 

 

 

   

 

 

 

 

        Páistí ag fail greamaitheoirí ó múinteoir don
       iarracht a dhéanann said Gaeilge
             a labhairt sa chlós.


Páiste as rang a dó ag ullmhú chun cabhrú leis na páistí
shinsearacha fáilte a chur roimh
na tuismitheoirí ar maidin