Wholeschool Portal | Home 18 March 2019


2018-2019

Attention!! Please click on 'Blogs' to see what your child's class has been doing so far this term !

Parents please note : if your child has a nut allergy please contact the office on 0499522992 as soon as possible. Please also inform the class teacher.
  

 

 

 
   

Ag ardú ár nGaelbhratach - 24ú Mean Fómhair 

Tháinig an tAire Humphreys, Aire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta ar cuairt chun an Gaelbhratach a ardú. Bhí bród an domhain ar na páistí, na múinteoirí agus na tuismitheoirí go léir.Mons. M.Cooke (P.P). Treasa Ní Ailpín, Siomha Ní Mhuirí, Séan Ó Ceallaigh (Gael Linn),
An t-Aire Heatherr Humphreys, Bríd Uí Fhloinn (Príomhoide),
Treasa Uí Otten, Tara Ní Bhrádaigh (Coiste), Telma Uí Ghiollaráin (Leas Príomhoide)
agus páistí na scoile atá ar an gCoiste.
Na Múinteoirí

**********
Táimid ag glacadh páirt i 'Gaelbhratach,'
Scéim Phíolótach do na Bunscoileanna.
Our school is participating in an
Irish Flag Award Pilot Scheme for Primary Schools.

Tá áthas an domhain orainn a insint daoibh go bhfuil traenálaí camogaíochta cáilithe againn anois sa scoil.
Ceád Míle Fáilte roimh Conchubhair O Droim as Beal Tairbirt.
Múinfidh Conchubhair scileanna camogaíochta do Rang a trí go Rang a sé gach Luan ó anois go Óiche Shamhna.
Is Gaeilgeoir líofa é Conchubhair agus beidh sé ag múineadh na ceachtanna camogaíochta as Gaeilge chun cabhrú linn an Ard Caigheán Gaeilge labhartha atá beo sa scoil tríd an Gaelbhratach agus an Bhrat Gníomhachtaí, a choiméad, a chothú agus a fhorbairt.

We are delighted to announce, we now have a fully certified camogie coach. Conor Drumm will coach camogie skills to the girls from 3rd to 6th class, each Monday from September to Halloween.
Conor is a fluent Irish speaker and will be conducting the coaching sessions as Gaeilge, in support of our efforts to develop and maintain our standard of spoken Irish within the school.
In addition to this, Mrs Drumm and Liam Kelly will provide extra, after school camogie training every second Wednesday from September to Halloween.


Go data;

-      Bhí cruinniú ag na múinteoirí go léir le chéile chun an scéim nua a phlé agus a eagrú. Ansin thugamar gach eolas do pháistí na scoile faoin Bhrat.

-      Tá Coiste bunaithe againn.

-      Phiocamar na spriocanna don bhliain agus faoi láthair táimid ag cur chun cinn an chead sprioc.

-      Táimid ag obair freisin ar Cód Gaelbhratach.

An Fhís

The Vision

       Go gcothófar meas ar an nGaeilge sa scoil iomlán

To foster respect for the Irish language throughout the school

 
·       Go múinfear Gaeilge trí mheán na Gaeilge

To teach the Irish language through the medium of Irish

 ·       Go mbainfear leas as Curaclam na Bunscoile chun Comhrá Gaeilge a fhreastalaíonn ar riachtanais na bpáistí a mhúineadh

To use the Primary School Curriculum to teach conversational Irish that serves the needs of the children

 ·       Go gcuirfear ar chumas na bpáistí an Ghaeilge a fhoghlaimíonn siad a labhairt go spontáineach eatarthu féin, le pobal na scoile agus lasmuigh den scoil.

To enable the children to spontaneously use the Irish language they learn in order to communicate with each other, within the school community and with the wider community outside


Páistí na scoile ag ceiliúradh ár gcultúr traidisúinta le “seisiún” gach Aoine.

  

  Rang 3 agus Rang 4 ag cumadh "scéal Ghairid" as Gaeilge

 Rang 2 agus Rang 3 ‘Am Léitheoireachta’

 Rang 1
 

Léigh said an 'Leabhar Mór Buí'
le Treasa Ni Alpin


Ansin shocraigh said ar "Leabhar Beag" a scríobh iad féin.

 
Tá na Naíonáin Shinsearacha ag imirt “Biongo”, bunaithe ar an téama Éadaí.  


  

'Seo é an dath dearg!'
Tá na Naíonáin Shoisearacha ag foghlaim na dathanna.

 

Rith.ie

Páistí, múinteoirí agus tuismitheoirí ón scoil ag baint spóirt agus spraoi as ‘Rith tríd sráideanna an Chabhán´

 

 

Ceolchoirm 

Ghlac páistí uile na scoile páirt san ‘Ceolchoirm Bliaintiúla’ i rith Seachtaine na Gaeilge.
Bhí ceol, amhráin, damhsa, dramaíochta agus fiú
‘Seo Faisean’ againn.
Bhí slua mór tuismitheoirí agus cairde í láthair.
Bhain gach duine taitneamh as.

 
 Tráth na gCeist

Le linn Seachtaine na Gaeilge bhí Tráth na gCeist againn
 ó Rang a hAon go dtí Rang a sé,
le duaiseanna do na buaiteoirí. 

Treasa Ní Alpin - Údar agus Scéalaí

Thug Treasa cuairt ar an scoil le linn Seachtaine na Gaeilge. Léigh sí leabhair agus d’inis sí scéalta do na páistí.

Bhronn sí gradam ar na páistí don sár-iarracht atá a dhéanamh acu chun an Gaeilge a úsáid agus a spreagadh gach lá.

 

 

 

 

   

 

 

 

 

        Páistí ag fail greamaitheoirí ó múinteoir don
       iarracht a dhéanann siad Gaeilge
             a labhairt sa chlós.


Páiste as rang a sé ag ullmhú chun cabhrú leis na páistí
óige fáilte a chur roimh
na tuismitheoirí ar maidin